Pulse

KARRIÄROMRÅDEN

Logistik handlar om mer än att bara transportera varor. Våra affärsenheter Road Logistics och Air & Sea Logistics samlar styckegodsleveranser inom alla transportsätt och utför ett brett utbud av uppdrag för våra kunder – från transport och lagertjänster till kundspecifika tjänster som optimerar våra kunders värdekedjor.

Läs mer

ARBETSGIVARE

Inom DACHSER är vi övertygade om att framtiden tillhör dem som organiserar den. Och det är vad vi gör. Genom att ha som mål att kombinera och integrera kapaciteten i världens mest intelligenta logistiknätverk håller vi igång hjulen i den globala ekonomin – idag och i morgon. 

Läs mer
Medarbetare runt om i världen
30 609

Medarbetare runt om i världen

I intäkter globalt (netto, konsoliderat)
5,6 miljarder €

I intäkter globalt (netto, konsoliderat)

Verksamhetsplatser runt om i världen
399

Verksamhetsplatser runt om i världen

Leveranser varje år i hela världen
83,7 miljoner

Leveranser varje år i hela världen

Ton i hela världen
41,3 miljoner

Ton i hela världen

Lagerutrymme i hela världen
1,7 mn m2

Lagerutrymme i hela världen